Beírás az Általános Iskolába

FIGYELEM!

KIEGÉSZÍTÉS

A FELVÉTELI KÉRELEM ELUTASÍTÁSA ESETÉN

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (3) bekezdése, valamint a Szkt. 37.§ (1) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül.

Az elsőfokú felvételi határozat ellen benyújtott eljárást megindító kérelmet az Szkt. 37. § (2) bekezdés b) pontja és 37. § (4) bekezdése alapján a Szakképzési Centrum főigazgatója bírálja el.

A kérelmeket Hartyándiné Frey Aranka főigazgató asszonynak (Győri Szakképzési Centrum 9024 Győr,Nádor tér 4.) kell címezni, de a Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziumába (9023 Győr, Kodály Zoltán út 20-24.) kell benyújtani.

A kérelmek benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

-         a felülbírálati illetve törvényességi kérelem indoklása (milyen egyéni érdeksérelem érte a tanulót, illetve milyen jogszabálysértést tapasztalt a szülő a felvételi eljárás során),

-         az általános iskola elutasító határozata.

 

Győr, 2020. május 4.

                                                                                     Csengeri Mária

                                                                                    tagintézmény-vezető