A közösségi szolgálat teljesítésének főbb tudnivalói

A közösségi szolgálat teljesítésének főbb tudnivalói

 

 

 

Jogi háttér:

 

-          110/2012 (VI. 04.) kormányrendelet (NAT)

 

-          20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133§

 

-          2011. évi CXC. törvény

 

a.) „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

 

b.) „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.”

 

c.) „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

 

 

 

Hol teljesíthető?

 

a.) egészségügy – beteg kísérése, várakozás vele a vizsgálatra, környezetének  , étkezésben segítése, felolvasás, mesélés, beszélgetés, otthoni látogatása, lelki vigasz nyújtása, gyermekprogramok szervezése, játék,

 

b.) szociális és jótékonysági szervezetek – idős emberek segítése, sétáltatás, beszélgetés, programok, felolvasás, „szórakoztatásuk”

 

c.) oktatási intézményekben – korrepetálás, bölcsőde, óvodai játék, levegőztetés, idősek oktatása (nagyi net)

 

d.) kulturális közösség – múzeumpedagógiai foglalkozások asszisztálása, hadisír gondozása, közgyűjteményeknél tevékenykedés

 

e.) környezet és természetvédelem – parkrendezés, szociális intézmények környezetének rendben tartása, kerítés, játszótéri játékok festése,

 

f.) katasztrófavédelem – honlapjukon tájékozódni az aktuális lehetőségekről (www.katasztrofavedelem.hu)

 

g.) közös programok nehézséggel élő kortársakkal, óvodásokkal, SNI-s tanulókkal, idős emberekkel foglalkozás (sport vagy szabadidős tevékenységek, kézművesség, farsang, játék, életinterjú készítése)

 

 

 

 

 

Fogadó intézmények:

 

Helyi önkormányzat, költségvetési szervek, magyarországi székhelyű civil szervezet, kht, magyarországi székhelyű egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár.

 

Menete:

 

-          ofők (a iskolai megkeresések alapján) ajánlanak helyeket,

 

-          ofő vagy Nyitrainé Jutka felveszi a kapcsolatot a fogadóintézményekkel,

 

-          előkészítik az együttműködési megállapodást,

 

-          utána kezdődhet.

 

Feltételei:

 

-          18 év alatt éjszakai munka nem végezhető.

 

-          16-18 év között a napi közérdekű önkéntes tevékenység a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát nem haladhatja meg.

 

-          18 év alatt a befejezés és a másnapi munkakezdés között legalább 14 óra pihenő idő kell.

 

Dokumentálása:

 

1. Pedagógiai programban, SZMSZ-ben, házirendben rögzíteni a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat.

 

2. Jelentkezési lap ( a 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenlő arányban elosztani a köz. szolg-tot.)

 

3. Napló – dátum, helyszín, teljesített órák, fogadó fél aláírása, tevékenység leírása, pedagógus aláírása

 

4. Haladási naplóban – havonta melyik tanuló hány órát teljesített.

 

Bizonyítványban, törzskönyvben pontos vezetés – különben nincs érettségi bizonyítvány.

 

5. Igazolás – amennyiben a tanuló iskolát vált.

 

 

 

Friss információk: www.kozossegi.ofi.hu