A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók a középfokú felvételi eljárásban

A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók a középfokú felvételi eljárásban

 

 A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés esetén

 1.   A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra (a továbbiakban SNI tanulók) speciális értékelési szabályok vonatkoznak a 2012. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján.

2.     A vizsgázó akkor tekinthető SNI tanulónak, ha róla az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a szakvéleményében megállapítja.

3.   Az SNI tanulónak és szüleinek a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az iskola, ahová a tanuló a jelentkezését majd be kívánja adni, milyen speciális elbírálási szabályokat határoz meg, ha a kiválasztott középfokú iskola – ahogy a GYSZSZC Móra-iskolája is - kéri a felvételi eljárása során a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét.

4.     Az intézmény a vizsga szervezésekor alkalmazkodik a tanuló adottságaihoz. Az SNI tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, eszközökre kérelmet nyújthatnak be az intézményvezetőnek.

5.     Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre jogosult:

-         időhosszabbítás,

-         az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (szakértői bizottság szakértői véleményével alátámasztott szülői írásbeli kérvényre az intézményvezető határozatot hoz, melyben engedélyezi a segédeszköz használatát a vizsga során),

-         a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.

 

6.     A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell a vizsga előtt igényelni a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az intézményvezető a kérelemre a döntését, melyet határozatba foglal, a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és a szülőhöz. A döntés kizárólag a központi írásbeli felvételi vizsga letételének körülményeire vonatkozik.

 

 

 

 

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziumába jelentkező tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok

Központi írásbeli vizsgapontok:

 

Amennyiben a tanuló matematika tantárgy értékelése alól felmentett, a magyar nyelvi vizsgaeredményét duplán számítjuk.

 

Amennyiben a tanuló magyar nyelv és irodalom tantárgy értékelése alól felmentett, a matematika vizsgaeredményét duplán számítjuk.

 

Tanulmányi, hozott pontok:

 

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik matematika vagy magyar nyelv és irodalom osztályzattal a tagozat jellegétől függően másik tantárgy jegyét duplán számítjuk.

 

Oktatás szakmacsoport

Fitness-wellness instruktor 

Tagozatkód:1101                                  A testnevelés tantárgy osztályzatát duplán számítjuk.

        

 

Nyomdaipar szakmacsoport

Nyomdaipari technikus     

Tagozatkód:1102                     A történelem tantárgy osztályzatát duplán számítjuk.