fizika érettségi

Eszközlista fizika érettségi 2019.

 

1.Az egyenes vonalú egyenletes mozgás.

Állvány mikolacsővel, kréta, stopper.

2.Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás.

Állvány lejtővel, vasgolyó, stopper, kréta.

3.A rezgőmozgás. A rezgésidő mérése.

Állvány, rugó, stopper, milliméterpapír.

4.Az ingamozgás és a gravitációs állandó mérése.

20 dkg-os mérősúly, kötél, stopperóra.

5.A testek tehetetlenségének vizsgálata.

Pálya a kiskocsiknak, két db kiskocsi, az egyik rugóval, nehezékek.

6.Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral.

Mérőpohár, víz, Archimédeszi hengerpár, erőmérő.

7.Áramló levegő nyomáscsökkenése.

Gumicső, pingpong labda, tölcsér, két gyertya, gyufa.

8.A szilárd anyagok hőtágulásának bemutatása – golyó és lyuk hőtágulása.

Borszeszégő, gyufa, Gravesande-féle készülék, bimetál.

9.Folyadékok és gázok hőtágulásának bemutatása.

Két gömblombik, lombik, színezett víz, színezett alkohol, 3 db gumidugó üvegcsővel átfúrva, melegvíz.

10.A lecsapódás jelensége – a gázok nyomása.

Borszeszégő, állvány, rács, nagyméretű gömblombik, víz, főtt tojás, gyufa.

11.Testek elektromos állapota.

Két db műanyagrúd, plexi rúd, selyempapír, szőrme, tűs tartórúd, két db elektroszkóp, szigetelt nyelű fém összekötő rúd.

12.Soros és párhuzamos kapcsolás.

Vezetékek, két fogyasztó, áramforrás, volt-, és ampermérő.

13.Elektromágneses indukció.

Két db rúdmágnes, 1200 menetes tekercs, 28, 280, 560, menetes tekercsek, vezetékek, voltmérő.

14.Egyenes tekercs mágneses terének vizsgálata.

Áramforrás, 1200 menetes tekercs, vasmag, vezetékek, iránytű, 28, 280, 560, menetes tekercsek, vas tárgyak.

15.A plánparalell lemez, a prizma fénytörése és a törési törvény.

Vonallézer, plánparalell lemez, prizma, ernyő, rács.

16.A homorú tükör képalkotása. A Newton-féle leképezési törvény.

Homorú tükör állványon, optikai pad, gyertya, gyufa.

17.Atommodellek, az atom elektronszerkezete.

Nincs végrehajtandó kísérlet.

18.Az atommag összetétele, radioaktivitás.

Nincs végrehajtandó kísérlet.

19.Kepler törvényeinek bemutatása.

Nincs végrehajtandó kísérlet.

20.A Mars és a Vénusz összehasonlítása.

Nincs végrehajtandó kísérlet.

Files:
Eszközlista fizika érettségi 2019.
Date 2019. április 16. kedd, 20:34 File Size 4.43 MB Download 41.00 Download