Képzési kínálat

Az alsó tagozat specialitásai

o   Idegen nyelvi irányultság az „a” osztályokban

Első osztálytól - a szülői igényeket figyelembe véve - játékos keretek között ismerkednek meg a tanulók az angol vagy a német nyelvvel. Az idegen nyelvi méréseken a statisztikai átlagot meghaladó szinten teljesítenek tanítványaink.

 

o   Digitális és vizuális kultúra irányultság a „b” osztályokban

 A tanulók kreativitását, kézügyességét és esztétikai érzékét változatos technikákkal, emelt óraszámban fejlesztjük.

Tanulóink már az első osztálytól kezdődően élményalapú oktatási módszerekkel, modern eszközök használatával, játszva ismerkedhetnek meg az informatika, a robotika és a programozás alapjaival. A tevékenységek során fejlesztjük a tanulók problémamegoldó és logikus-algoritmikus gondolkodását, kreativitását, együttműködési képességét és magasabb rendű gondolkodási képességeit.

 

o   Sport irányultság/ Emelt szintű testnevelés és sport a „c” osztályokban

Sportiskolai program keretében köznevelési típusú sportiskolai képzést folytatunk.

Komplex képzést nyújtunk a széles körű sportági alapozás érdekében. A tanulók fizikai fejlesztése mellett (erőnlét, állóképesség, mozgáskoordináció) nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi felkészítésre. Céljainkat a következő tanórák és foglalkozások keretében valósítjuk meg: testnevelés, úszás, néptánc, sportágválasztás, küzdelem és játék.

 

Egyéb lehetőségek:

o   Digitálisképesség-fejlesztő szakkör

Az „a” és a „c” osztályokban már az első osztálytól kezdve, heti 1 órában, játékos keretek között ismerkedhetnek meg tanulóink az informatika, a robotika és a programozás alapjaival.

 

o   Logikai gondolkodás fejlesztése

A tanórákon és a tehetséggondozó foglalkozásokon felül, a tanulók képességeit kibontakoztató szakköri foglalkozásokat tartunk: logika, anyanyelv.

 

o   Néptánc

A sporthoz hasonlóan fejleszti a szellemi, fizikai képességeket, érték-és hagyományőrző tevékenység, tartalmas baráti kapcsolatok kialakulásának színtere. Ezért a mindennapos testnevelés keretében tánc és mozgás órákon, valamint a napközis foglalkozások keretében népi gyermekjáték foglalkozáson ismerkednek meg tanulóink a népi gyermekjátékokkal, a néptánc alapjaival.

 

o   Nyelvtanulás

A „b” és a „c” osztályokban 2. osztálytól kezdődően, szakköri keretek között biztosítunk lehetőséget a német vagy az angol nyelv tanulására.

A negyedik évfolyamon tanórai keretek között, csoportbontásban folytatódik az idegen nyelv tanítása. Csoportjaink óraszáma a tanulók optimális haladási üteméhez igazodik. Célunk az, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására.

 

 

 

o   Úszás

Az úszást a mindennapos testnevelés keretében saját, 25 méteres, feszített víztükörű tanmedencénkben oktatjuk.

 

o   Sportolási lehetőségek

Úszás, kosárlabda, asztalitenisz, judo, karate,Rock & Roll Videoclip Dance, sport rocky, Dobd a Kosárba!-labdás sportjáték, labdarúgás-előkészítő, kölyök atlétika

 

A felső tagozat specialitásai

o   Sport irányultság/ Emelt szintű testnevelés és sport a „c” osztályokban

Sportiskolai program keretében köznevelési típusú sportiskolai képzést folytatunk.

Komplex képzést nyújtunk a széles körű sportági alapozás érdekében. A tanulók fizikai fejlesztése mellett (erőnlét, állóképesség, mozgáskoordináció) nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi felkészítésre. Céljainkat a következő tanórák és foglalkozások keretében valósítjuk meg: testnevelés, úszás, tanulásmódszertan, sportetika, küzdelem és játék.

 

o   Digitális és vizuális kultúra irányultság a „b” osztályokban

 A tanulók kreativitását, kézügyességét és esztétikai érzékét változatos technikákkal, emelt óraszámban fejlesztjük.

 

o   Idegen nyelvi irányultság évfolyamonként

Tehetséges tanulóink magasabb óraszámban foglalkozhatnak az angol vagy a német nyelv tanulásával.

 

o   Matematika tehetséggondozás évfolyamonként

Azok a tanulóink, akiket érdekel a matematika, a logikai feladatok megoldása, órarendbe építve vehetnek részt ezeken a foglalkozásokon.

 

o   Felzárkóztatás az 5. évfolyamon

Az átmenet megkönnyítése érdekében matematika és magyar nyelvtan tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.