3.a sz. melléklet Közös szülői felügyelet_egy szülő van jelen

3/a. sz. melléklet

1)   A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot

 

 

  NYILATKOZAT

 

 

Alulírott…………………………….………...(szül........ ………………………….., an.: ……………………………………………, lakcím:………………………………………………………………..) szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, büntetőjogi felelősségem tudatában

 

nyilatkozom,

 

hogy ………………………………… nevű gyermekem (születési hely: …………………, szül.idő:………………………, lakcím:………………….……………………………………..) a Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskolába való beíratásával kapcsolatos döntést a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőtársammal (név:…………………………………………….  lakcím:…………………...........................................................) előre egyeztettük, egyetértésben hoztuk meg, ekként jelen dokumentum aláírásakor szülőtársamat is képviselem.

 

Kelt:

                                          ………………………………………….

                                     szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/jelen lévő

                                                              szülő aláírása

 

 

 

Alulírottak kijelentjük, hogy jelen okiratot a nyilatkozó szülő előttünk írta alá:

 

 

1. Tanú

2. Tanú

Név:

 

 

 

Szül:

 

 

 

Aláírás