Új Pályaválasztási tájékoztató

Figyelem! Változás!

 A Móra Szakgimnáziumba jelentkezőknek a továbbtanulási jelentkezési

 lapokat a Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai

 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába kell beadni.

 (Postázási cím: 9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.)

 

A szakképzést a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítja, ezért a Móra Szakgimnázium szakképzéseit a

Pálffy Miklós Szakgimnáziumon keresztül végzi.

 

A képzéseket továbbra is a Móra-iskolában a Móra-iskola pedagógusai folytatják változatlan helyen és formában.

Kiadványszerkesztő
 technikus szakgimnáziumi

osztály  a Mórában
német vagy angol választott
 idegen nyelv 

a jelentkezési lapon:

Győri Szolgáltatási SZC   -  OM 203038

Feladatellátási hely neve:

Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi

és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Feladatellátási hely kódja: 004

Postázási cím: 9023 Győr, Földes Gábor u. 34-35.

4013Sport-szakgimnáziumi
osztály  a Mórában
német vagy angol választott
 idegen nyelv

 

a jelentkezési lapon:

Győri Szolgáltatási SZC   -  OM 203038

Feladatellátási hely neve:

Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi

és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Feladatellátási hely kódja: 004

Postázási cím: 9023 Győr, Földes Gábor u. 34-35.

4014A képzést a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium végzi, helyszíne is a Móra-iskola, csupán az adminisztráció zajlik a Pálffy-iskolán keresztül.

 

Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM 203038) meghirdetett képzései közt a következőket kell keresni:

 palffy.hu – Szakgimnáziumi képzés

 

Tanulmányi terület megnevezése

(tanult idegen nyelv)

Képzési idő

Felvehető

létszám

Osztály-

szám

Tagozat-kód

Általános tantervű képzés

Nyomdaipari ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4+1 év

34 fő

1

4013

MÓRA

www.moraferenciskola.hu

Általános tantervű képzés

Sport ágazat

(idegen nyelv: angol vagy német)

4+1 év

34 fő

1

4014

MÓRA

www.moraferenciskola.hu

 

Kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztály  (Pálffy 4013)

Feladata: A kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztály célja, hogy a 9–12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a szakgimnáziumi érettségi vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerő-piacon. Az érettségi vizsgát tett tanulóink a 13. évfolyamon továbbtanulhatnak a Kiadványszerkesztő technikus     (OKJ 54 213 06) szakképzésen, továbbá olyan felkészültséget nyújtunk, amellyel eredményesen lehet felvételizni felsőoktatási intézményekbe.

A képzés felépítése:

A tantárgyi rendszer biztosítja a kötelező vizsgatárgyakra illetve a kötelezően és szabadon választható vizsgatárgyakra való felkészülést.

Az informatika tantárgy óraszámait az ECDL vizsga moduljai és a szakmai követelmények határozzák meg.

A szakmai órákon diákjaink többek között megtanulják: a nyomdai és tipográfiai alapismereteket, színtani alapokat, képszerkesztést, képkezelő programok működését, kezelését. Jártasságot szereznek az újságszerkesztés formai vonatkozásában, képessé válnak kiadványok megtervezésére, készítésére, honlapok megalkotására, arculattervezésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytathatnak a helyi médiumoknál: Győr+, Oxigén Média, Kisalföld, kisalföld.hu, és a környező nyomdáknál.

 Tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szakmai gyakorlati helyeken.

 Felvételi tájékoztató:

 A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

 -          50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika) hozott pontként kezeljük.

 -          100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény alapján.

 -          A kiadványszerkesztői szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelelaz egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek.

 -          Felvételi elbeszélgetés témája: az érdeklődési körrel, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos.

 -          A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

 A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat előnyben részesítjük.

 A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók a középfokú felvételi eljárásban

 1. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra (a továbbiakban SNI tanulók) speciális értékelési szabályok vonatkoznak a nemzeti köznevelési törvény alapján.
2. A vizsgázó akkor tekinthető SNI tanulónak, ha róla az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a szakvéleményében megállapítja.
3. Az SNI tanulónak és szüleinek a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az iskola, ahová a tanuló a jelentkezését majd be kívánja adni, milyen speciális elbírálási szabályokat határoz meg. A legfontosabb, ha a kiválasztott középfokú iskola kéri a felvételi eljárása során a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét. Teszi ezt a mi intézményünk is így.
4. Természetesen a vizsga szervezésekor alkalmazkodunk a tanuló adottságaihoz. Az SNI tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, eszközökre kérelmet nyújthatnak be az intézményvezetőnek.
5. Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre jogosult:

-          időhosszabbítás,
-          az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (szakértői bizottság szakértői véleményével alátámasztott szülői írásbeli kérvényre az intézményvezető határozatot hoz, melyben engedélyezi a segédeszköz használatát a vizsga során),

-          a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.

6. Nagyon fontos, hogy a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell a vizsga előtt igényelni a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az intézményvezető a kérelemre a döntését, melyet határozatba foglal, a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és a szülőhöz. A döntés kizárólag a központi írásbeli felvételi vizsga letételének körülményeire vonatkozik.

 

A szakképzésünk előnyei:

 A kiadványszerkesztő technikus szakgimnáziumi osztályban: „médiás” hagyományainkat folytatjuk megújult formában. A mai igényeknek megfelelően szeretnénk a szülők és a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy azzal a gyors ütemben fejlődő szűkebb és tágabb környezetünk elvárásainak megfeleljünk. A  cégeknek, vállalkozásoknak szüksége van olyan jól képzett médiatermékek készítésére alkalmas szakemberekre, akik megfelelő ismeretekkel és alkalmazási szintű gyakorlattal rendelkeznek kiadványaik elkészítéséhez, legyen szó a hagyományos nyomdai úton készülő vagy akár az elektronikus úton terjesztett kiadványokról.

 

Sport- szakgimnáziumi osztály (Pálffy 4014)

Feladata: az élsportra való felkészítés mellett piacképes szakmai képzés, felsőfokú tanulmányok előkészítése.

Kiemelten kezelt sportágak: úszás, vízilabda, kajak-kenu, torna, atlétika, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda, cselgáncs, jégkorong.

A képzés felépítése:

A sport- szakgimnáziumi osztály célja, hogy a 9-12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára, sportszakmai elméleti és gyakorlati alapozással. A rendszeres edzés lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak, hogy élsportolóként szép sikereket érjenek el. A képzés részeként a kiadványszerkesztő szakma megalapozása mellett informatikai ismereteket kapnak a sikeres ECDL vizsga letételéhez.

 Az érettségi vizsgát tett tanulóinknak a 13. évfolyamon továbbtanulhatnak a Sportedző szakképzésen (OKJ 54 813 02), továbbá olyan felkészültséget nyújtunk, amellyel eredményesen lehet felvételizni felsőoktatási intézményekbe.

 Felvételi tájékoztató:

 A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

 -          50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés) hozott pontként kezeljük.

 -          100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény alapján.

 -          A sport- szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelela sportegészségügyi alkalmassági vizsgálat és a fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek.

 -          Felvételi elbeszélgetés témája: az érdeklődési körrel, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos.

 -          A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

 A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat előnyben részesítjük.

 

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 21.  10 óra

 Az egységes írásbeli vizsga helyszíne: Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

 

Tanórákon kívüli tevékenység

 A szabadidő hasznos eltöltése érdekében iskolánkban internet és könyv-film-színház szakkör, diákújság-szerkesztő kör működik, valamint tanulóink aktívan részt vehetnek az énekkar és a különböző sportkörök (röplabda, kézilabda és kosárlabda) munkájában. Uszodánk és jól felszerelt sportcsarnokunk is rendelkezésre áll. Szívesen látjuk már a 9. évfolyamosokat is a DÖK-be.

 Nevelési céljaink eléréséhez, diákjaink ismereteinek gyarapításához az új évfolyamok számára szervezett győri városnézés, színház- és múzeumlátogatások, a város kulturális életében való aktív részvétel, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjei, a budapesti Operaház által szervezett Operakaland előadásai, valamint osztálykirándulásaink is hozzájárulnak.

 A 9. évfolyamosok számára augusztus végén gólyatábor szervezésével tesszük könnyebbé a beilleszkedést.

 Közel 26.000 kötetes könyvtárunkban a kötelező irodalom mellett szép- és szakirodalom egyaránt megtalálható. Számítástechnika-termeinkben és a könyvárban internet-hozzáférési lehetőséget biztosítunk. Vidéki tanulóinkat kollégiumban tudjuk elhelyezni.