Pályaválasztási tájékoztató

 GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC MÓRA FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA

 Cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24. Tel.: 96/427-244
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
OM azonosító: 203038

 

 Tagintézmény-vezető: Csengeri Mária

 Fogadóóra: szerda 14:00-15:00 (előzetes telefonos egyeztetés szükséges)

 Pályaválasztási felelős: Nyitrainé Heim Judit

 Fogadóóra: hétfő 14:00-15:00 (előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefonszám: +36 96/ 427-244

 A 2019-2020. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

(tanult idegen nyelv)

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztály-szám

Tagozatkód

Sport ágazati szakgimnázium

Oktatás szakmacsoport

Fitness-wellness instruktor (angol vagy német)

54 813 01

4+1 év

34 fő

1

1101

Nyomdaipar ágazati szakgimnázium

Nyomdaipar szakmacsoport

Nyomdaipari technikus (angol vagy német)

54 213 07

4+1 év

34 fő

1

1102

 

 

A 45 éves Móra-iskola a XXI. századi kihívásokhoz alkalmazkodva szeretné a szülők és a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy a gyors ütemben fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezet elvárásainak megfeleljenek.

 Mindkét ágazati szakgimnáziumi osztály célja a 9-12. évfolyamon a sikeres közismereti és szakmai ágazati érettségi vizsga előkészítése, majd a 13. évfolyamon az eredményes szakmai vizsgára való felkészítés.

 Az intézmény infrastruktúrája lehetővé teszi korszerű ismeretek elsajátítását, az élethosszig tartó tanulás és más képességek fejlesztését a tanórákon és azokon kívül is. A 25 méteres feszített víztükrű uszoda és sporteszközökkel kiválóan felszerelt tornacsarnok a sportos-egészséges életmód elsajátítását szolgálja. Az informatikaoktatás az ECDL vizsga letételét segíti.

 Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést, a közösségek formálását szolgálja. A mórás diákok számos kulturális programba kapcsolódnak be: Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállítás-látogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, énekkar, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása projektnapokon történik.

 Az iskoláról és a felvételi eljárás részleteiről bővebb információk az intézmény honlapján olvashatók:

 www.moraferenciskola.hu

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

Fitness-wellness instruktor

I. idegen nyelv: német                      Tagozatkód: 1101

I. idegen nyelv: angol                      Tagozatkód: 1101

 

A képzés feladata:

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

 A sport-szakgimnáziumi osztály feladata az élsportra való felkészítés mellett a piacképes szakmai képzés, a felsőfokú tanulmányok előkészítése.

 A képzés felépítése:

 A sport-szakgimnáziumi osztály célja, hogy 9-12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára, sportszakmai alapozással. Az iskola tanrendje kialakításakor figyelembe veszi az edzési időket, edzőtáborokat, a versenyek beosztását. Egyéni, kiscsoportos konzultációk, rugalmas időbeosztás segíti az élsportolókat.

  A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat (Edzéselmélet, Gimnasztika, Terhelésélettan, Anatómiai ismeretek) is tanulnak a tanulók. A 10. év végén választhatnak, hogy a 11. évfolyamon
OKJ 51 726 01 REGENERÁLÓ BALNEOTERÁPIÁS MASSZŐR mellék-szakképesítést tanuljanak, év végi vizsgával, vagy SPORTMENEDZSMENT alapismereteket.

 Az érettségi vizsgát tett tanulók a 13. szakképző évfolyamon tanulhatnak tovább, 1 év alatt
OKJ 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR szakmai végzettséget szereznek.

 Felvételi tájékoztató:

 A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

 -                 50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés) – hozott pontok

 -                 100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény alapján – szerzett pontok

 -                 A sport-szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat. A fizikai képességfelmérés részletes anyaga az iskola honlapján megtalálható.

 

-                 A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu

 

-                 A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el. A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.

 -                 A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

 Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 24. (csütörtök) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2018. december 7-ig.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 Nyomdaipari technikus

I. idegen nyelv: német                      Tagozatkód: 1102

I. idegen nyelv: angol                      Tagozatkód: 1102.

 

A képzés feladata:

A nyomdaipari technikus szakgimnáziumi osztály célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakgimnáziumi érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerőpiacon vagy a felsőoktatásban.

 

A képzés felépítése:

                A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak a tanulók. A 10. év végén választhatnak, hogy a 11. évfolyamon OKJ 51 213 06 DIGITÁLIS KÉP- és SZÖVEGSZERKESZTŐ mellék-szakképesítést tanuljanak, év végi vizsgával, vagy WEBDESIGN és FOTÓZÁSI alapismereteket.

Az érettségi vizsgát tett tanulók a 13. szakképző évfolyamon tanulhatnak tovább, 1 év alatt
OKJ 54 213 07 NYOMDAIPARI TECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek.

                A szakmai órákon a diákok többek között megtanulják: a nyomdai és tipográfiai alapismereteket, colormenedzsment ismereteket, in-line feldolgozást, kiemelve a digitális nyomtatványfeldolgozást. A mellékszakképesítés keretében jártasságot szereznek az újságszerkesztés formai vonatkozásában, képessé válnak fotók és montázsok készítésére, kiadványok megtervezésére, honlapok megalkotására, arculattervezésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a környező nyomdáknál és a helyi médiumoknál, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szakmához kapcsolódó helyeken.  Az intézmény a képzés részeként informatikai ismereteket biztosít a sikeres ECDL vizsga letételéhez.

 

Felvételi tájékoztató:

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

-          50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika) – hozott pontok

-          100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) nyújtott teljesítmény alapján – szerzett pontok

-          A nyomdaipari technikus szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat.

-          A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu

-          A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el. A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.

-          A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 24. (csütörtök) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2018. december 7-ig.

 

Kollégiumi elhelyezés: Az intézmény segíti a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezését.

Étkezési lehetőség: A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma menzáján

Nyitott kapuk napja: 2018. november 21. (szerda) 9:00-12.00 óra és 16.00 óra

Helyszíne: Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
aulája és szaktantermei  

   Csengeri Mária

tagintézmény-vezető