Beiratkozás

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2017/2018. TANÉVRE

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beiratkozás helye:

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.

 

1.     A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

         A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

üóvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

üjárási szakértői bizottság szakértői véleménye,

üsajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

·        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.

         Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

vA szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

vHa a tanköteles korba lépő gyermek tankötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

*A szükséges nyilatkozat a honlapról letölthető vagy iskolánk portáján átvehető.

További fontos tudnivalók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az intézményvezető 2017. április 28-ig küldi meg a szülő részére.

Amennyiben a választott iskola vezetőjea gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

A kérelmet, a fellebbezést az intézmény vezetőjének kell benyújtani, amelyet az intézmény vezetője, javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja.

A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 Győr, 2017. március 24.                                    

                                                                  Fekete Szabolcs

intézményegység-vezető

 

Files:
3. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról HOT
Date 2017. március 23. csütörtök, 08:51 File Size 24.47 KB Download 211.00 Download

Iskolai körzethatárok GYMSM (2017-2018 tanév) HOT
Date 2017. március 23. csütörtök, 08:52 File Size 999.67 KB Download 155.00 Download

Győr iskolai felvételi körzetei (2017-2018 tanév) HOT
Date 2017. március 23. csütörtök, 08:52 File Size 2.19 MB Download 200.00 Download

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései HOT
Date 2017. március 23. csütörtök, 08:49 File Size 16.03 KB Download 138.00 Download

 

bevett egyházak HOT
Date 2017. március 23. csütörtök, 08:53 File Size 410.84 KB Download 157.00 Download