Etika, hit- és erkölcstan

 

Tisztelt Szülők!

Gyermekük ebben a tanévben - a szülői döntésnek megfelelően - erkölcstan vagy hit-és erkölcstan oktatásban részesül.

Amennyiben a következő tanévre vonatkozóan választásukat módosítani kívánják, szándékukat írásban kell közölni iskolánk tagintézmény-vezetőjével és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Változtatási igény esetén formanyomtatvány az osztályfőnöktől kérhető, amelynek leadási határideje : 2018. május 18.

 A 2018/2019. tanévben, iskolánkban az alábbi egyházi jogi személyek vállalják a hit-és erkölcstan oktatást:

 

Magyar Katolikus Egyház

9024 Győr, Szent Imre u. 35.

Képviselő neve: Haraszti Levente

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Református Egyház

9028 Győr, József Attila u. 31.

Képviselő: Kohán Adrienn

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Evangélikus Egyház

9025 Győr,Petőfi tér 2.

Képviselő: Menyesné Uram Zsuzsa

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HIT Gyülekezete

9023 Győr, Tihanyi Á. u. 23.

Képviselő: Omischl-Soós Mónika

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győri Görögkatolikus Egyházközség

9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.

Képviselő: Polgári László parókus

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 96/311-499, 30/207-3445

 

A hit-és erkölcstan oktatás iránt érdeklődő szülők iskolánkban tájékoztatón vehetnek részt a következő időpontban:

2018. március 12. hétfő 17 óra

Magyar Katolikus Egyház: Haraszti Levente

Magyar Református Egyház: Kohán Adrienn

Magyar Evangélikus Egyház: Menyesné Uram Zsuzsanna

HIT Gyülekezete: Omischl-Soós Mónika

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő kedves Szülőket!

 

Iskolavezetés

 

 

Hit Gyülekezete

A hitoktatáshoz kapcsolódó adatok:

Hit Gyülekezete, Győr

Hitoktatói megbízott telefonszáma: 06-30-206-44-60

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web-site: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.hiteserkolcstan.hu

 

A hitoktatás rövid ismertetése:

A Hit Gyülekezete ma Magyarországon a negyedik legnagyobb egyház, hitoktatásával több, mint ötszáz helyen van jelen országszerte.

A hitoktatás rövid jellemzése:

·         a tananyag a legfontosabb bibliai történetek megismertetése

·         erkölcsi tanulságainak megfogalmazása

·         a gyermek életkorának megfelelően

·         érdekes és színes tankönyvek segítségével.

 

Az egyház hitéleti tevékenységébe való bekapcsolódás nem feltétele a hitoktatásnak sem a szülő, sem a gyermek részéről.

További kérdésekkel kapcsolatosan szívesen állunk rendelkezésre a fenti telefonszámon, illetve e-mailben.

Bevett egyházak

Tájékoztató

Tájékoztató

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az erkölcstan óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó

adatkezelésről

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) - 2013. szeptember l-jén hatályba lépő - 35. §-a alapján az állami általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást is -felmenő rendszerben először a 2013/2014. tanévben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán - azzal, hogy ez utóbbi választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdés b) pont, 182/A-1827B. §-a állapítja meg.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az erkölcstan oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja.

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, az országgyűlés által elismert egyháznak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

 

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az Önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatokat átadják az iskola igazgatójának.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit- és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot csak az egyes, az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatására kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-ig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti továbbá gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lásd: Infotv. 14-15. §, 17. §), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-ig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (lásd: Infotv. 21. §, 22. §, 52. §).