Központi írásbeli felvételi vizsga megtekintése

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy a központi írásbeli felvételi vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője megtekintheti 2019. január 25-én 8.00-16.00 óráig, azokról kézzel, vagy elektronikus úton másolatot készíthet.

Az értékelésre észrevételt tehet – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - 2019. január 28-án 16.00 óráig írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén 1 napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.

Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.